Yritys

Asianajotoimisto H. Puolakka Oy

Yleisjuridiikan palveluihin keskittynyt asianajotoimisto

Ammattitaitoinen asianajo edellyttää asiakokonaisuuksien hallintaa sekä kykyä ymmärtää asiakkaidemme edun kannalta olennaiset ja tarkoituksenmukaiset asiat. Näiden periaatteiden mukaan tarjoamme yleisjuridiikan palveluita yksityishenkilöille ja yrityksille. Laadimme asiakirjoja ja avustamme juridisen ongelman määrittelyssä sekä riskiarvioinnissa. Osallistumme neuvotteluihin asiakkaan puolesta tai hänen rinnallaan sekä avustamme sovintomenettelyssä ja oikeudenkäynneissä.

Toimipaikkamme sijaitsee Lahdessa. Toimistomme perustettiin tammikuussa 2013 Henri Puolakan siirryttyä jatkamaan Marja-Liisa Starckjohannin asianajotoimiston toimintaa. Starckjohann jäi eläkkeelle vuoden 2015 lopussa työskenneltyään sitä ennen Asianajotoimisto H. Puolakka Oy:n palveluksessa.

Henri Puolakka on toiminut asianajotehtävissä vuodesta 2004 aloitettuaan työskentelyn Asianajotoimisto Hiltunen & Lepistö Oy:ssä. Vuonna 2005 hän siirtyi osakkaaksi Asianajotoimisto Viitanen & Puolakka Oy:öön, kunnes Asianajotoimisto H. Puolakka Oy perustettiin vuonna 2013. Henri Puolakalla on myös aikaisempaa kokemusta lakimiehen tehtävistä ulkomaalaisasioiden parissa sekä useamman vuoden kokemus lastensuojelutyöstä.

Toimistomme asianajajat ovat lailla säädetyn julkisen valvonnan alaisia ja velvollisia noudattamaan hyvää asianajotapaa. Asianajajamme ovat Suomen Asianajajaliiton jäseniä. Asianajajia koskevat ohjeet ja muut määräykset löydät Suomen Asianajajaliiton sivuilta.